Til kirker

Vi kommer gerne til din kirke og laver meditative koncerter, meditationsandagt eller gudstjeneste og meget gerne i samarbejde med kirkens præst.

Vi kan f.eks. tage udgangspunkt i et tema, som taknemmelighed, kærlighed eller livets klangbunde. Ligeledes kan vi tage udgangspunkt i konkrete steder fra liturgien i form af læsning og bøn.

Stille ritualer som lystænding og nedskrivning af bønner kan også indgå i hele forløbet.

Det essentielle er, at de deltagende bliver inviteret til at finde stilheden i lyden – stilheden inden i – og kan få kontakt med en indre kerne og skabe forbindelse til noget større (Gud og/eller Kristus) både ved hjælp af lydene, meditation og bøn.

Arrangementet varer typisk en ½ til 1 time, men kan f.eks. i natkirke regí strække sig over 2 til 3 timer med korte pauser. Vi anvender gerne kirkens flygel eller klaver, og så har vi smukke krystalsyngeskåle og metalsyngeskåle samt andre meditative instrumenter med.

Lyt til eksempler på lydlandskaber i en kirke her.

Se en liste her med nogle af de kirker, hvor vi har afholdt andagter, gudstjenester og koncerter.

Kontaktoplysninger her.